2018 dhbt sınav tarihi ne zaman?

2018 yılına ait KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT sınav tarihini ve sonuçların açıklanma tarihini açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan 2018 Sınav takvimine göre KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavı Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

DHBT nedir?

Ülkemizdeki devlet kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. DİYANET daha önce yeterlik adıyla kendisi sınav yapmaktaydı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. 2014’te bu sınavı ÖSYM yapmaya başladı. DHBt 2 yılda bir yapıldığı için bu yıl sınava başvuru yapamayan adaylar 2018’e kadar beklemek durumunda kalacaktır. Onun için 2017’ye kadar mezun olabilecek durumda olan ve sınava girme şartını taşıyan Diyanet’te görev almayı düşünen adayların mutlaka bu sınava girmeleri gereklidir. İlk defa 2014’te ÖSYM tarafından yapılmaya başlanan eski ismiyle “yeterlik”, yeni ismiyle, “DHBT”, (yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavına kimler girebilir. Sizler için araştırdık. Bu konuda sitemize gelen soruları derledik ve sizler için cevaplandırıyoruz…

1) Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısa adıyla KPSS, istisnai atamalar hariç, devlette memur olmak için gerekli bir sınavdır. Hangi kurum olursa olsun, devlet memuru olarak çalışmak isteyenler KPSS’ye girmek durumundadır. Kurumlar kendi kriterleri yanında alacakları personelden güncel KPSS puanı da talep etmektedirler. Bu puan kurumdan kuruma değişmektedir. Adayların, alabilecekleri en yüksek puanı almaları fayda sağlayacaktır. Henüz devlet memuru olmayıp, devlet kurumlarından birisi olan DİYANET’te İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi olmak isteyenler de KPSS ile birlikte DHBT’ye de girmek zorundadır.

2) DHBT’ye başvurabilmek için en önemli şart dini öğrenim mezuniyeti şartıdır.

Bu da;

1- İHL mezunu olmak. 2- İlâhiyat Önlisans mezunu

3- İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği-DKABÖ- bölüm mezunu olmak şeklinde üç kategoriden herhangi birine uygun olmak yeterlidir. Buradaki üç okuldan herhangi birisinden mezun olmayanlar, DHBT’ye başvuruda bulunamazlar. Bunun için başka bir lise bitirenler İHL diploması için Açıköğretim İHL’den fark dersleri vererek İHL diploması alabilirler. Bunun için hafta sonu ders veren bünyesinde Açıköğretim İHL bulunan, size en yakın bir İmam Hatip Lisesine giderek Açıköğretim İHL ile ilgilenen müdür yardımcısından ya da herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlahıyat Önlisans diploması için de, YGS’YE GİREN öğrenciler tercih döneminde İlahıyat Önlisansı tercih edebilirler. YGS’ye girmeyen ancak, YGS başvuru sürecinde sınavsız geçiş müracaatı yapan öğrenciler de tercih döneminde İlahıyat Önlisans tercihinde bulunabilir. Önlisansa başvuru için sadece lise mezunu olmak yeterli. İlahiyat diploması için de, ya YGS sınavına girerek 4 yıllık İlahiyat Fakültelerini kazanmak ya da iki yıllık önlisansı okuyup daha sonra İlahiyat tamamlama programları (İLİTAM) aracılığıyla 4 yıla tamamlayarak İlahiyat lisans diploması almak mümkün. Bu üç şarttan herhangi birini yerine getiren adaylardan, buna ek olarak sahip oldukları durumlar onları avantajlı kılabilir. Hafız olmak, İHL mezunu olup İlahiyat dışında 2 yıllık önlisans ya da İHL mezunu olup İlahiyat dışında 4 yıllık lisans mezunu olmak DHBT’ye girişte ayrı kategori imkânı/avantajı sağlamaktadır.

3) Hem KPSS hem DHBT sınavına katılacağınız kategoriyi belirlerken öncelikle hangi kategoride katılacağınız önem taşıyor. Bunun için de KPSS başvurularının son günü esas alınarak mezun olduğunuz/olacağınız bölüm önem taşıyor.

Soru: 4 yıllık bankacılık ve finans bölümü okuyorum 2. sınıf öğrencisiyim. Fakat okuduğum bölümden memnun olmadığım için 2 yıllık diploma alıp önlisans olarak mezun olacağım. Benim dhbt için hangi kategoride girmem gerek?

Cevap: KPSS’de tek kategoride başvuru yapılabiliyor. En son hangi diplomanız varsa ya da 2019’a kadar hangi bölümden diploma alabilecekseniz o alada sınava katılabilirsiniz. Önlisans diploması olduğu için, 2019’a de yeni bir diploma alma imkânınız olmadığı için hem KPSS sürecine hem de DHBT’ye Önlisans kategorisinde başvurabilirsiniz.

Ancak İHL mezunu değilseniz DHBT bölümüne başvuru yapamazsınız. İHL mezunu olup, İlahiyat önlisans dışında bir önlisans ya da İlahiyat dışında bir fakülte bitirip lisans mezunu olanlar, İHL mezunu oldukları için DHBT’ye girmeye hak kazanırlar, ancak; hem KPSS’ye hem de DHBT’ye mezun oldukları kategoride sınava girerler.

4) İstisnai kadrolar hariç, Devlet memurluğu için mutlaka KPSS puanına ihtiyaç vardır. Her kurum mutlaka KPSS Puanı istemektedir. Bazı kurumlar KPSS puanı yanında kendileri de ayrı sınav yapabilmektedir. Adayların KPSS Puanı elde edebilmesi için KPSS’de, hem Genel Yetenek hem Genel Kültür olmak üzere her iki kategoriye de mutlaka girip her iki bölümden (doğru ya da yanlış cevaplama önemli değil) en az bir işaretleme yapmak gerekir. Bunun yanında Diyanet’te İmam, Müezzin ya da Kur’ân Kursu Öğreticisi olarak görev almak için KPSS yanında DHBT Puanına da ihtiyaç vardır. KPSS’ye hangi kategoride girildiyse yine aynı kategoriden DHBT’ye girilebilir. DHBT’ye giren bir aday DHBT’de de DHBT1 ve DHBT2 olmak üzere iki bölümden (doğru ya da yanlış cevaplama önemli değil) en az birer işaretleme yapmalıdır.

Böylece hangi kategoride sınava girerse girsen bir adayın, DHBT Puanı hesaplanabilmesi için;

KPSS-Genel Yetenek’ten en az 1 +

KPSS-Genel Kültür’den en az 1+

DHBT1’den en az 1+

DHBT2’den en az 1 olmak üzere (doğru ya da yanlış cevaplama önemli değil) toplamda 4 soruya cevap işaretlemiş olması gerekir.

5) DHBT’den olabildiğince iyi bir puan almak önemli. İnternette dolaşan hiçbir puana bakmayın. Hangi puan alanın avantajlı olduğu belli olmaz. 2018 KPSS ve 2018 DHBT sınavı sonrası puanlar açıklandıktan sonra, DİYANET bugüne kadar aldığı ve değişim olmazsa bundan sonra da alacağı 12 ayrı mezuniyet durumuna göre her kategoride ihtiyaç duyduğu personel sayısının üç katını sözlü sınava çağıracaktır. İşte o zaman puanlar netleşir. Bir de DİYANET’e başvuran adaylar içinde en yüksek puandan başlanır. Onun için kendinizi yetersiz görüp başvurmakta kararsız kalmak yerine mutlaka hem KPSS hem de DHBT bölümüne başvuru yapın ve her iki kategoride de elinizde puan olsun. Hiçbir zaman ben imam olmam, ben Kur’ân Kursu öğreticiliği yapmam demeyin. Hayat insana ne getirir, belli olmaz. Sonradan vazgeçersin, o zaman da başvuru için puanın olmaz, üzülürsün.

6) Hem KPSS hem de DHBT 2 yılda bir yapıldığı için, bu sınava mezun olanlar ile başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilir. Yani;

* şu an üniversite okusun yahut okumasın, İHL, AİHL ve AçıköğretimİHL’den mezun olanlar tüm öğrenciler ile, İlahiyat Önlisans ve İlahiyat Fakülteleri ile DKABÖ’den mezun olan tüm öğrenciler başvurabilir.

** Ayrıca; bir sonraki KPSS ve DHBT 2018’de yapılacağından ve 2019’da sınav yapılmayacağından dolayı, şu an hâlen İHL, AİHL’de okuyan 11. sınıf öğrencileri, AçıköğretimİHL’de okuyup 2019’a kadar mezun olabilecek öğrenciler de bu sınava katılabilir. Ancak mezun olduktan sonra bu puanı kullanabilirler.

*** Aynı şekilde,hangi lise mezunu olursa olsun, şu an İlahiyat önlisans okuyan, dört yıllık İlahiyat Fakültesi okuyan, DKÖB okuyan ve gelecek yıl mezun olabilecek öğrenciler de bu sınava girebilirler. Sınava mezun olabilecekleri kategoriden girebilirler.

**** Dört yıllık İlahiyat okuyanlardan 2. sınıf öğrencileri, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, yine İHL mezunu olup dört yıllık lisans okuyup 2. sınıfta okuyanlar, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, Önlisans kategorisinden KPSS-DHBT’ye başvurabilirler.

7) Hem KPSS hem de DHBT’ye ilk defa memur olacaklar başvurabilir.

8) DHBT’ye başvurular, Eylül - Ekim 2018 tarihleri arasındadır. Ancak; DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan; Lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların Mart 2018 tarihleri arasında KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise Ağustos 2018 tarihleri arasında KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur.

Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

9) Şu an DİYANET’teçalışan İHL veya 2 yıllık İlâhıyat ya da 4 yıllık İlâhıyat, DKABÖ mezunu kişiler, DİYANET’te, İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi olmak isterlerse, bu sınav yerine, DİYANET’in sadece bu özellikteki adaylara yönelik yaptığı Kurum içi yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir. Bunun duyurusu da Başkanlık web sitesinde zaman zaman Duyurular bölümünde yapılmaktadır.

Zira, KPSS-DHBT, ilk defa İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi atanacaklara yönelik bir sınavdır. Farklı bir kurumda kadrolu memur olarak çalışan, DİYANET’te, İmam, Müezzin veya Kur’ân Kursu öğreticisi olmak isteyenlerse, bu konuda, 2018-KPSS-Ortaöğretim sınav başvuruları öncesi internetten, www.osym.gov.tr’de yayımlanacak olan Başvuru Kılavuzunu incelemenizi öneririz. Zira bu konuda DİYANET bazen yeterlik sınavı ile KPSS’siz alım yapmakta bazen de KPSS-DHBT şartını koymaktadır.

10) Mart 2018 tarihlerinde 2018-KPSS Lisans başvuruları alınmış olduğundan, Mart 22018 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanan adaylar 2018-KPSS Ortaöğretim / Ön Lisans’a başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

DİKKAT: 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a son başvuru tarihi oolan Ekim 2018 tarihi itibariyle Ön Lisans Diploması almaya hak kazanmış adaylar sınava ortaöğretim düzeyinde girmek için başvuramazlar. Bir adayın hem 2018-KPSS Lisans’a hem de 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a katılması mümkün değildir. 2016-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a da başvuru yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

Sponsorlu bağlantılar

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.